Uteopphold

I september drar du og en reisepartner til en av Kirkens Nødhjelps eller Norges KFUK-KFUM sine partnerorganisasjoner i Brasil, Nicaragua, Tanzania, Madagascar eller Kenya. På uteoppholdet deltar du i organisasjonens daglige aktiviteter og prosjekter. Slik får du ny innsikt og kunnskap i arbeidet til partnerorganisasjonene til Norges KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelp rundt om i verden. Du får erfaring med praktisk bistandsarbeid og et unikt blikk inn i en lokal grasrotorganisasjon i sør.

 

6115924504_729f421556_b.jpg

Partnerorganisasjonene du har mulighet til å være hos er tilknyttet Norges KFUK-KFUM eller Kirkens Nødhjelp: 

Norges KFUK-KFUM er en del av verdens største kvinnebevegelse YWCA (KFUK) og verdens største ungdomsorganisasjon YMCA (KFUM). Tilsammen har vi ca 83 millioner medlemmer i mer enn 120 land. Når du er på uteopphold for Norges KFUK-KFUM jobber du for enten YWCA eller YMCA i et land i Afrika eller Asia.

Kirkens Nødhjelp er en del av ACT Alliance, en internasjonal humanitær allianse med rundt 130 medlemsorganisjoner. Sammen med våre sammarbeidsorganiasasjoner arbeider vi for utvikling og global rettferdighet. På et uteopphold med Kirkens Nødhjelp vil du bli tatt i mot av en av våre samarbeidspartnere i Latin Amerika eller Afrika. 

Les mer om de forskjellige landene her:

Madagascar (YWCA)

Norges KFUK-KFUM arbeider sammen med Madagaskar YWCA. De arbeider for å bedre situasjonen for barn og kvinner på Madagaskar. Totalt har Madagaskar YWCA 11 lokale avdelinger og 12100 medlemmer.

60723_498032826882856_771246485_n.jpg
Madagaskar er mitt andre hjem. Jeg husker tilbake på den gode og avslappa atmosfæren, nabobarna som snikskikket på oss hvite nordmenn over gjerdet, møte med mennesker som til vanlig lever i en annen virkelighet enn meg, sang, dans og masse latter. Gjennom CfC ble jeg kastet ut i verden, den beste måten å møte den på! Siden jeg bodde sammen med jenter fra både Madagaskar og Kenya, er det klart jeg har fått en bedre kulturforståelse, også av min egen, og jeg har erfart hvordan vi best mulig kan leve sammen. Det har vært utfordringer, men ingen jeg ikke har lært noe av. Men mest av alt har det vært vennskap, evig vennskap.
— Pernille Jovall, deltager 12/13

Brasil (Diaconia)

Kirkens Nødhjelp har samarbeidet med flere brasilianske organisasjoner siden tidlig på 1980-tallet. I Brasil fokuserer vi på klimarettferdighet og økonomisk rettferdighet. Urfolk og ungdom i urbane områder er viktige målgrupper.

1464851_10153537822060433_2026624371_n.jpg
Vi dro til fantastiske, eksotiske og kontrastfylte Brasil, næmere betemt Recife. Der skulle vi i tre måneder observere hvordan Diaconia, Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjon jobbet. Vi hadde et fortryllende og lærerikt opphold. Mesteparten av tiden var vi på et prosjekt for barn og ungdom i favelaen Peixinhos. Der fikk barn og unge lære om fotografi, teater, grafisk design og litteratur, før eller etter skoletid. Slik fikk de et sunt og lærerikt tilbud som styrte dem unna kriminalitet, vold, alkohol og narkotika. Et fritidstilbud som bidro til utrolige forandringer i favelaen, mot en lysere fremtid. De som drev prosjektet var selv mennesker som bodde i favelaen og området rundt, og ikke hadde stort, men alt ble finansiert av Diaconia. Det var fantastisk å se at viljen til forandring er global og i alle klasser samfunnet. Det er mulig å forandre verden!
— Anne Guro og Dorthe, deltagere 12/13

Nicaragua (AMC)

Kirkens Nødhjelp samarbeider med organisasjonen AMC i Nicaragua. De arbeider for de fattige områdene i Nicaragua. Klimaendringer og ungdomsarbeid er temaer som står sentralt.

282279_10152131774500858_1655261282_n.jpg
Noe av det vi var med på var å fortelle barneskoleklasser om klimaendringer og vi arrangerte en tegnekonkurranse om dette temaet, vi observerte naturkatastrofe-evakueringsøvelser, og vi snakket med kirkeledere, lærere, barn og ungdom om utfordringer med tanke på klima.
Vi besøkte en etnisk minoritet som lever i et paradisliknende landskap langt fra sivilisasjonen. Vi var med på AMC sitt ungdomsarbeid i kampen mot HIV/AIDS, tidlige graviditeter, kriminalitet og narkotikabruk.
Vi har bodd og levd i en kultur som på mange måter er ulik vår egen, noe som var utfordrende, morsomt, spennende og lærerikt. Dette var en reiseopplevelse som gikk inn på meg, forandret tankegangen min og som jeg ikke ville ha vært foruten.
— Marlene Huse, deltager 12/13

Tanzania (Ilula YWCA)

Norges KFUK-KFUM sambarbeider med Ilula YWCA. De arbeider for for å endre livssituasjonen til mennesker som lever i fattigdom.

428974_10151181891765969_1529541263_n.jpg
I Tanzania fikk jeg noen av mine beste venner og det har blitt mitt andre hjem. Jeg lærte mye om hvor urettferdig verden er og ble inspirert til å arbeide for en endring. I løpet av mitt tre lange opphold fikk jeg blant annet bo i vertsfamilier, undervise på skoler, drive speiderarbeid, bo på barnehjem, arbeide med kampanjer og reise. Det var et fantastisk opphold som jeg aldri ville være foruten.
— Karoline Bjerga, deltager 12/13

 Kenya (NCCK og YWCA)

I Kenya arbeider Kirkens Nødhjelp med klimarettferdighet. Vi fokuserer på fornybar energi, utslippsreduksjon og klimatilpasning. Vi arbeider for bevisstgjøring og mobilisering av ungdom som kan bidra til politisk beslutningspåvirkning innenfor miljø og klima, både på lokalt og nasjonalt nivå.

246626_10151264179535921_1070387375_n.jpg
I Kenya møter du mange hyggelige mennesker som ønsker å bli kjent med deg, og det er alltid glede å finne der man bor i Nairobi, Mombasa og Kisumu som er de største byene i Kenya. Man besøker prosjekter som kan være alt fra barnehjem, HIV/AIDS-grupper, sportsklubber, skoler og ungdomsgjenger som på hver sine måter jobber for bekjempelse av fattigdom i lokalmiljøet. Underveis i oppholdet får man også besøke kjente landemerker og ikke minst bo hos vertsfamilie som gir en verdifull og minnerik kulturopplevelse.
— Johanne Ligaard, deltager 12/13