Communication for Change (CFC) er Kirkens Nødhjelp og Norges KFUK-KFUMs utvekslingsprogram for deg mellom 18 og 25 år.  Som deltager lærer du om hvordan verden henger sammen og møter mennesker som arbeider for rettferdighet og fred. Du får utfordre deg selv som leder og som menneske, og får være med å kjempe for en mer rettferdig verden. Programmet er støttet av Fredskorpset.

PROGRAMMET BESTÅR AV:

  • Høstsemester i Afrika, ASIA eller Latin-Amerika

  • Inspirerende møter med mennesker som jobber med forandring

  • Vårsemester på folkehøgskole

  • Kampanjearbeid og turnéer 

  • Utviklingsstudier (30 stp) på Høgskolen i Oslo og Akershus

VI SØKER DEG SOM:

  • Er engasjert

  • Ønsker å lære om globale utfordringer

  • Vil arbeide for rettferdighet og fred.