Folkehøgskoleliv                        

I løpet av vårsemesteret er du elev på Internasjonal Linje på Sunnmøre folkehøgskole sammen med deltagere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Her får du en unik mulighet til å leve, jobbe og lære i et flerkulturelt felleskap. Dette blir et semester fylt med:

* kampanjearbeid

* informasjonsturnèer

* ledertrening

* naturopplevelser

* venner for livet!

_MG_8910.JPG

Som elev på Sunnmøre folkehøgskole drar du på to informasjonsturnèer og møter tusenvis av ungdom  for å mobilisere til engasjement for en bedre verden.  Norges KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelp er en del av verdens største ungdomsbevegelse, vi vet at ungdom kan forandre verden!  Som deltager er du en del av denne bevegelsen og får ledertrening og skolering i politisk endringsarbeid. Dette gir deg verktøy, kunnskap og erfaringer som utvikler deg som leder og person.