Hva koster det å være deltager?  

Deltakeravgiften er 65 000 kroner. Dette er med å dekke reiseutgifter i forbindelse med uteoppholdet, forsikringer, informasjonsturné, kost og losji, treningskort hele vårhalvåret, samt turer og sosiale aktiviteter gjennom året.

Studie- og semesteravgift for kurset Global forståelse 1 ved Høgskolen i Oslo og Akershus kommer i tillegg.

Du kan søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning som dekker deltageravgift og evt. studieavgift. For vårhalvåret kan du kan søke fullt lån/stipend, siden du da er elev ved Sunnmøre folkehøgskole. Som student ved HIOA kan du i tillegg søke om 50% lån/stipend for høstsemesteret.

 

Har du andre spørsmål om Communication for Change? Ta gjerne kontakt med oss!


hanne kervel fjørtoft (Norges KFUK-KFUM)

T 98050080

E hannekf@kfuk-kfum.no

 

Thomas Reite (Kirkens Nødhjelp)

T 932 424 70

E cfc@nca.no